#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos

Ar y dudalen hon fe welwch astudiaethau achos o drefi ledled Cymru. Gall defnyddio technoleg newydd fod yn frawychus a gall gweithredu a mabwysiadu fod yn broses araf a heriol yn aml. Nod yr astudiaethau achos hyn yw dod â thechnoleg yn fyw, i ddangos y manteision gwirioneddol ond hefyd yr heriau sydd ynghlwm wrth hynny. Mae’n bwysig bod y gwersi hyn yn cael eu rhannu a bod arferion gorau’n cael eu hyrwyddo er mwyn bwrw ymlaen â’r agenda Smart yng Nghymru.


A oes gennych astudiaeth achos yr hoffech ei rhannu? Neu syniad yr hoffech ei roi ar waith? Cysylltwch â smarttowns@mentermon.com