#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos > DEFNYDDIO CISCO MERAKI MR20 I FONITRO NIFER YR YMWELWYR SY’N MYND I ADEILADAU A CHYMHARU Â’R STRYD FAWR.

DEFNYDDIO CISCO MERAKI MR20 I FONITRO NIFER YR YMWELWYR SY’N MYND I ADEILADAU A CHYMHARU Â’R STRYD FAWR.

kit MR20

Cafodd y cynllun peilot hwn ei gynnal mewn tref yng Nghymru lle dewisodd y busnesau aros yn ddienw.

Pwrpas y peilot hwn oedd:

  1. I asesu cywirdeb y ddyfais wrth fesur nifer yr ymwelwyr o fewn paramedr siop unigol
  2. Er mwyn dadansoddi tueddiadau rhwng y stryd fawr a nifer yr ymwelwyr o siopau unigol er mwyn annog gwneud penderfyniadau sy’n cael eu gyrru gan ddata.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut i osod y ddyfais, beth i gadw llygad amdano, a pha mor ddefnyddiol yw'r MR20 ar gyfer yr achos defnydd ...

Darllenwch yr asudiaeth achos llawn