#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos > Defnyddio data nifer ymwelwyr Cisco Meraki er mwyn dadansoddi effaith cau Bont y Borth

Defnyddio data nifer ymwelwyr Cisco Meraki er mwyn dadansoddi effaith cau Bont y Borth

Rydym yn falch o glywed bod pont Borth wedi ailagor heddiw. Rydym wedi bod yn cadw llygad barcud ar y data o Borthaethwy dros y cyfnod anodd hwn.

Mae’r data hwn wedi’i gasglu gan bwyntiau mynediad Cisco Meraki WiFi a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, ac mae’r data hefyd ar gael i’r cyhoedd ar Patrwm.io.

Mae Menter Môn wedi eu comisiynu gan Gynghorau Sir Gwynedd a Môn i osod WiFi mewn trefi ar draws y ddwy sir. Os hoffech chi ddarganfod sut allech chi fod yn defnyddio data i helpu eich busnes neu adfywio eich stryd fawr, cysylltwch â smartgwyneddamon@mentermon.com

Mae ein prosiect Trefi Clyfar a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi trefi a busnesau ledled Cymru, cysylltwch â smarttowns@mentermon.com am ragor o wybodaeth.