#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos > Ebbw Vale: Sensors supporting protection of documents in Gwent Archives

Ebbw Vale: Sensors supporting protection of documents in Gwent Archives

Synhwyrydd ar silff yn y cyfleuster archifau

Her: Mae Archifau Gwent yn casglu ac yn cadw archifau sy’n ymwneud â’r hen sir Gwent, gan gynnwys cynlluniau, ffotograffau, dyddiaduron a chofnodion. Oherwydd oedran rhai o'r dogfennau, rhaid eu cadw a'u storio ar lefelau gwres a lleithder penodol i osgoi unrhyw ddifrod. Roedd ganddynt rai problemau parhaus gyda'u System Rheoli Adeiladau ac roedd angen iddynt sicrhau nad oedd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i'r dogfennau a gedwir ar y safle, o fewn yr ystafelloedd cryf, ystafelloedd cadwraeth, ystafelloedd ymchwil ac ystafelloedd gwaith.

Ateb: Bu Damian Williams, Swyddog Cyflenwi IoT, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gweithio mewn partneriaeth â thîm archifau Gwent a gosododd 4 synhwyrydd tymheredd a lleithder. Cyhoeddodd y dangosfwrdd e-bost a rhybuddion testun i'r cadwraethwyr pan fydd y tymheredd neu'r lleithder yn cyrraedd y terfynau penodedig, mae hyn yn caniatáu iddynt fod yn rhagweithiol a gweithredu'n gyflym i ddatrys problemau os oes peryglon i'r dogfennau yn hytrach na bod yn adweithiol ar ôl i'r difrod gael ei wneud. .

Canlyniadau: Hyd yn hyn, mae hyn wedi cael derbyniad da iawn ac o ganlyniad i’r llwyddiant, mae 12 synhwyrydd pellach wedi’u gosod, sydd yn dod â’r cyfanswm i 16.

Mathau o synwyryddion a ddefnyddir;

  • Synwyryddion Amgylchedd Milesight - Co2, Tymheredd, Lleithder, Golau, TVOC (cyfansoddion organig anweddol) - cost gyfartalog £280 y synhwyrydd
  • Synwyryddion IM Buildings (treialu synwyryddion nifer yr ymwelwyr Milesight hefyd) - cost gyfartalog £230 y synhwyrydd