#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos > Glynebwy: Monitro’r defnydd o lwybr beicio Teithio Llesol poblogaidd

Glynebwy: Monitro’r defnydd o lwybr beicio Teithio Llesol poblogaidd

Cownter beiciau a phobl ym mharc Abertyleri

Her: Mewn cydweithrediad â Theithio Llesol Blaenau Gwent , roedd menter i annog defnydd o lwybrau teithio llesol lleol. I gynorthwyo hyn, roedd angen dealltwriaeth o ddefnydd ac arferion defnyddwyr a sut y gallent annog defnyddio'r llwybrau beicio ledled Blaenau Gwent.

Ateb: Gosododd Damian Williams, Swyddog Cyflenwi IoT, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent feic Siambr a chownter pobl ar y llwybr teithio llesol ym mharc Abertyleri i fonitro amseroedd a nifer defnyddwyr y llwybr. Mae'r synwyryddion wedi'u cadw mewn bolardiau plastig wedi'u hailgylchu sydd wedi'u ddylunio i edrych fel bolard pren i atal fandaliaeth. Pan ymwelodd Sarah, o dîm Smart Towns â'r safle gyda Damian, cerddodd yn syth heibio iddynt gan eu bod yn edrych fel bolardiau!

Mae hyn yn galluogi’r tîm Teithio Llesol i wybod pryd y defnyddir y llwybrau, pa mor aml ac arferion y defnyddwyr. Yna gall y tîm benderfynu pa waith cynnal a chadw ac anogaeth sydd ei angen i gael mwy o bobl i fod yn actif a defnyddio'r llwybrau, enghraifft o awgrymiadau yw gosod goleuadau neu arbed golau ar ôl oriau penodol. Mae hefyd yn caniatáu iddynt fesur llwyddiant mentrau teithio llesol yn yr ardal.

Canlyniad: Mae’r synwyryddion wedi bod yn llwyddiant mawr ac mae’r tîm Teithio Llesol yn bwriadu gosod 11 synhwyrydd arall ar lwybrau eraill o amgylch y fwrdeistref.  Gwyliwch allan am ganlyniadau pellach....

Mae'n werth nodi yma, bod rhai synwyryddion yn hawdd iawn ac yn gyflym i'w gosod, ond bydd rhai angen cymorth neu weithiau arbenigwr. Ar yr achlysur arbennig hwn cefnogwyd Damian gan Gary Howells, Morgan Walsh .

Math o synhwyrydd a ddefnyddir: Beic Chambers a synwyryddion pobl (uned ddwy ochr, a weithredir gan fatri sy'n cyfrif pobl a beiciau ar wahân), y gost ar gyfartaledd yw £3600 y pâr.