#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Adnoddau > Astudiaethau Achos > Ymweliad Astudio Newcastle

Ymweliad Astudio Newcastle

Ym mis Mai 2022, penderfynodd YOST drefnu ymweliad astudio â Newcastle. Mae Newcastle yn ddinas glyfar arloesol, sy'n gartref i 'stryd glyfaraf y DU' ac enillydd 'Digital leaders UK SMART City of the Year' 2019. Cafodd y rhai oedd yn bresennol gyflwyniadau gan wahanol sefydliadau, ac mae pob un ohonynt yn cyfrannu at ecosystem SMART a ddatblygwyd yn Newcastle. Gweler isod adroddiad o'r holl weithgareddau a chyflwyniadau. 

Ymweliad Astudio Newcastle - Adroddiad Llawn