#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Blog > Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda'n Hyrwyddwyr Digidol

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda'n Hyrwyddwyr Digidol

Cefais fy ysbrydoli am y tro cyntaf gan y cyfleoedd a allai ddod yn realiti drwy ddigideiddio trefi ym mis Gorffennaf 2022, pan es i gynhadledd ar-lein a chlywed am realiti digideiddio drwy fenter Trefi Smart yn Aberteifi; roedd yn ffantastig! Roedd dysgu ychydig o’r potensial a gynigir trwy LoRaWAN yn yr un gynhadledd wedi fy argyhoeddi.

Rhaid imi ei gwneud yn glir nad oes gennyf unrhyw arbenigedd digidol o gwbl ac eithrio synnwyr cyffredin a gweddol hyfedr ar gyfrifiadur, felly roedd hyn i gyd yn gwbl newydd i mi. Roeddwn yn Faer Y Trallwng ar y pryd ac yn gobeithio gallu trefnu cyflwyniad tebyg ar gyfer ein busnesau tref; yn anffodus ni ddigwyddodd hyn, ond roedd mwyafrif y busnesau yn awyddus i ddysgu mwy am y budd economaidd posibl y gellid ei gyflawni drwy fabwysiadu technoleg ddigidol.

Ceisiais eto yng ngwanwyn 2023, ond eto, ni ddatblygodd dim. Ac yna yn Hydref 2023, derbyniais e-bost gan Un Llais Cymru yn fy ngwahodd i fynychu cyfres o weminarau ar fanteision ac ymarferoldeb Trefi Smart – neidiais ar y cyfle ac ar ôl mynychu pob un o’r pedair gweminar a hefyd hysbysu cyd-Gynghorydd sy'n deall y termau technegol(!), trefnwyd cyfarfod gennym ar gyfer busnesau lleol, gyda SMART Towns, Twristiaeth Canolbarth Cymru a Chyngor Sir Powys.

Yn dilyn Cynhadledd Trefi Smart, yr wyf yn edrych ymlaen at ei mynychu, mae angen i ni symud ymlaen gyda’r busnesau lleol. Ar hyn o bryd, mae angen i ni wneud ychydig mwy o rwydweithio fel bod partneriaeth o’r busnesau a’r Cyngor Tref yn gallu datblygu, ond mae sawl syniad cyffrous eisoes yn llifo gan gynnwys gweithio gyda Thwristiaeth Canolbarth Cymru ac edrych i mewn i fenter sy’n eiddo i’r gymuned.

dynes yn gwenu erwmyn cael llun